Agenda de Maialen Fernández Cabezas

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Octubre de 2019

Dimecres, 2

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/09/2019)

Dijous, 3

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/09/2019)

Dilluns, 7

10:00h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/10/2019)

Dimarts, 8

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/10/2019)

Dimecres, 9

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/10/2019)

Dijous, 10

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/10/2019)

Dimecres, 16

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dijous, 17

10:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/10/2019)

15:30h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/10/2019)

Dimarts, 22

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/10/2019)

Dimecres, 23

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/10/2019)

Dijous, 24

09:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/10/2019)

Dimecres, 30

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/10/2019)