Agenda de Imma Gallardo Barceló

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Agost de 2016

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.