Agenda de Imma Gallardo Barceló

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Maig de 2020

Divendres, 8

10:00h

Acte de commemoració del setanta-cinquè aniversari del finiment de la Segona Guerra Mundial a Europa

Telemàtic

(Aparició al web: 06/10/2020)

Dimecres, 20

15:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/05/2020)

Dijous, 21

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/05/2020)

13:57h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/05/2020)

Divendres, 29

15:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/05/2020)