Agenda de Marta Madrenas i Mir

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Febrer de 2022

Dimarts, 1

16:30h

Reunió de grup

Telemàtica / Parlament

(Aparició al web: 10/02/2022)

Dimecres, 2

14:00h

reunió de grup

telemàtica

(Aparició al web: 10/02/2022)

Dijous, 3

10:00h

Reunió de grup

telematica

(Aparició al web: 10/02/2022)

17:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/02/2022)

Dimarts, 8

12:00h

Reunió de grup

Telemàtica

(Aparició al web: 14/02/2022)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/02/2022)

Dimarts, 15

12:00h

Reunió de grup

Parlament/telemàtica

(Aparició al web: 01/03/2022)

Dimarts, 22

12:00h

Reunió de grup

Parlament/telemàtica

(Aparició al web: 01/03/2022)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/02/2022)