Agenda de Marta Madrenas i Mir

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juny de 2023

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.