Agenda de Marta Madrenas i Mir

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Abril de 2022

Dimecres, 6

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/04/2022)

Dimecres, 20

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/04/2022)

Dimecres, 27

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/04/2022)