Agenda de Najat Driouech Ben Moussa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juny de 2021

Dimarts, 1

12:00h

Reunió amb l'entitat Ocata Activa

Reunió conjunta amb membres d'altres grups parlamentaris

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 31/05/2021)

Dimecres, 2

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/05/2021)

Dijous, 3

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/06/2021)

Divendres, 11

11:30h

Comissió d'Educació

Sessió constitutiva

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2021)

12:30h

Comissió de Salut

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2021)

13:00h

Comissió de Drets Socials

Sessió constitutiva

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2021)

Dilluns, 14

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/06/2021)

Dimarts, 15

11:00h

Reunió amb la Fundació Secretariat Gitano

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 14/06/2021)

Dimecres, 16

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/06/2021)

Dimecres, 30

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/06/2021)