Agenda de Najat Driouech Ben Moussa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2019

Dilluns, 2

20:00h

Assistència al Concert solidari a favor d'UNICEF

Palau de la Música Catalana

(Aparició al web: 02/12/2019)

Dimecres, 4

09:30h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/11/2019)

Dijous, 5

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/11/2019)

Dilluns, 9

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 05/12/2019)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/12/2019)

Dimarts, 10

13:00h

Reunió de Grup

Palau del Parlament

(Aparició al web: 09/12/2019)

Dimecres, 11

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2019)

Dijous, 12

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/12/2019)

Divendres, 13

12:00h

Assistència a l'acte d'inauguració de l'exposició "Universal. La salut a Catalunya"

Barcelona

(Aparició al web: 09/12/2019)

Dilluns, 16

11:00h

Ponència Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Palau del Parlament

(Aparició al web: 16/12/2019)

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 11/12/2019)

Dimarts, 17

10:00h

Reunió/visita Fundació Surt

Palau del Parlament

(Aparició al web: 16/12/2019)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/12/2019)

Dimecres, 18

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/12/2019)

14:30h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent

Palau del Parlament

(Aparició al web: 16/12/2019)

Dijous, 19

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/12/2019)