Agenda de Najat Driouech Ben Moussa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Novembre de 2018

Dimarts, 6

09:30h

Jornada "Invertir en infància és garantir drets" (Plataforma d'infància de Catalunya)

Barcelona

(Aparició al web: 13/11/2018)

Dimecres, 7

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/11/2018)

Dijous, 8

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/11/2018)

Divendres, 9

09:04h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/11/2018)

Dilluns, 12

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/11/2018)

Dimarts, 13

12:00h

13:00h

Reunió amb FATEC (Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya)

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 13/11/2018)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/11/2018)

Dimecres, 14

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/11/2018)

Dijous, 15

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/11/2018)

Dimecres, 21

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/11/2018)

Dijous, 22

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/11/2018)

Dimarts, 27

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/11/2018)

15:09h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària (continuació)

Sala 4

(Aparició al web: 29/11/2018)

Dimecres, 28

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/11/2018)

Dijous, 29

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/11/2018)