Agenda de Najat Driouech Ben Moussa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juliol de 2020

Dimecres, 1

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/06/2020)

Divendres, 3

10:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/07/2020)

Dimarts, 7

12:45h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/07/2020)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/07/2020)

Dimecres, 8

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/07/2020)

Dijous, 9

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/07/2020)

Divendres, 10

10:05h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/07/2020)

Dimarts, 14

10:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/07/2020)

15:00h

Reunió amb la Fundació ECOM

Videoconferència

(Aparició al web: 14/07/2020)

18:00h

Acte amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial

Auditori del Palau del Parlament

(Aparició al web: 07/07/2020)

Dimecres, 15

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/07/2020)

15:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2020)

Divendres, 17

10:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/07/2020)

Dilluns, 20

13:00h

Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/07/2020)

Dimarts, 21

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/07/2020)

Dimecres, 22

10:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/07/2020)

Divendres, 24

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/07/2020)

Dilluns, 27

10:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/07/2020)

13:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 24/07/2020)

Dijous, 30

10:00h

Comissió de Salut

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Divendres, 31

12:30h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/07/2020)