Agenda de Jenn Díaz Ruiz

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Octubre de 2018

Dilluns, 1

18:00h

Assistència a l'acte d'inauguració de l'exposició 55 urnes per la llibertat

Arts Santa Mònica. Barcelona

(Aparició al web: 28/09/2018)

Dimarts, 2

10:30h

11:30h

Reunió amb I-Vaginarium

Parlament

(Aparició al web: 28/09/2018)

12:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/09/2018)

16:30h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/09/2018)

Dimecres, 3

09:03h

Ple del Parlament

Sessió específica (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/10/2018)

Dimarts, 9

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió de la Infància

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió específica (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/10/2018)

Dimecres, 10

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/10/2018)

Dijous, 11

10:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/10/2018)

Divendres, 19

10:30h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 16/10/2018)

12:30h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 15/10/2018)

Dimecres, 24

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 19/10/2018)

Dijous, 25

09:31h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/10/2018)

Dimecres, 31

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/10/2018)