Agenda de Jenn Díaz Ruiz

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Setembre de 2019

Dilluns, 9

13:15h

Assistència a l'acte de signatura d'un conveni amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya per exposar al Parlament obres del fons del museu

Palau del Parlament

(Aparició al web: 06/09/2019)

21:00h

Assistència a la gala Catalunya Aixeca el Teló

Gran Teatre del Liceu de Barcelona

(Aparició al web: 06/09/2019)

Dimarts, 10

20:00h

Assistència a l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya

Palau del Parlament

(Aparició al web: 05/09/2019)

Dijous, 12

19:30h

Assistència a l'acte de lliurament Premi Trajectòria (37a Edició La Setmana del Llibre en Català)

Barcelona

(Aparició al web: 10/09/2019)

Dimecres, 18

09:00h

Assistència a la Jornada de la Revista de Llengua i Dret "40 anys de legislació lingüística: balanç i reptes de futur"

Barcelona

(Aparició al web: 18/09/2019)

Divendres, 20

12:00h

Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/09/2019)

Dimecres, 25

11:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/09/2019)

Dijous, 26

16:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/09/2019)