Agenda de Jenn Díaz Ruiz

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Setembre de 2021

Dilluns, 6

18:00h

Assistència al Forum Edita "VI Trobada anual del llibre i l'edició"

Telemàtic

(Aparició al web: 30/07/2021)

21:00h

Assistència a la XXena Gala Catalunya Aixeca el Teló

Gran Teatre del Liceu de Barcelona

(Aparició al web: 30/07/2021)

Divendres, 10

09:30h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/09/2021)

19:00h

Assistència a l'acte inaugural de la 39a edició de la Setmana del Llibre en Català

Moll de la Fusta ,Barcelona

(Aparició al web: 30/07/2021)

Divendres, 17

09:30h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/09/2021)

Dilluns, 20

15:00h

Comissió d'Igualtat i Feminismes

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/09/2021)

Dimarts, 28

16:00h

Ple del Parlament

Sessió específica - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/09/2021)

Dijous, 30

18:30h

Ple del Parlament

Sessió específica. En acabar la sessió plenària núm. 12

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/09/2021)