Agenda de Jenn Díaz Ruiz

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2021

Dimarts, 14

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/12/2021)

Dilluns, 20

15:00h

Comissió d'Igualtat i Feminismes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 16/12/2021)

Dimecres, 22

15:15h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/12/2021)

Dijous, 23

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/12/2021)