Agenda de Rafel Bruguera Batalla

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Maig de 2017

Dimecres, 3

16:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/04/2017)

Dijous, 4

10:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/03/2017)

10:15h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/04/2017)

Dimarts, 16

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/05/2017)

Dimecres, 17

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/05/2017)

Dijous, 18

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/05/2017)

Dimarts, 23

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/05/2017)

Dimecres, 24

15:00h

Grup de Treball sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 17/05/2017)

Dimarts, 30

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/05/2017)

Dimecres, 31

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/05/2017)