Agenda de Assumpta Escarp Gibert

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Maig de 2020

Dimecres, 6

11:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/05/2020)

Dimarts, 12

16:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/05/2020)

Dijous, 21

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/05/2020)

13:57h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/05/2020)

Dimarts, 26

16:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/05/2020)

Dimecres, 27

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 21/05/2020)

16:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/05/2020)

Divendres, 29

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/05/2020)