Agenda de Assumpta Escarp Gibert

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juliol de 2023

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.