Agenda de Assumpta Escarp Gibert

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juny de 2021

Dimecres, 2

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/05/2021)

Divendres, 11

11:45h

Comissió de Recerca i Universitats

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2021)

12:30h

Comissió de Salut

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2021)

12:45h

Comissió d'Interior

Sessió constitutiva

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2021)

Dimecres, 16

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/06/2021)

Dimarts, 29

18:30h

Presentació de l'Observatori de l'Esperança

Caixa Forum

Modalitat: Audiència

(Aparició al web: 07/07/2021)