Agenda de Gemma Lienas Massot

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Maig de 2024

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.