Agenda de Gemma Lienas Massot

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juny de 2017

Dijous, 1

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 31/05/2017)

10:00h

10:30h

Reunió amb COCEMFE

Gemma Lienas

Parlament

(Aparició al web: 01/06/2017)

Dimecres, 7

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/06/2017)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/06/2017)

Dijous, 8

10:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/06/2017)

Dimarts, 13

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/06/2017)

Dimecres, 14

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/06/2017)

Dijous, 15

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/06/2017)

Dimecres, 21

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 16/06/2017)

Dijous, 22

10:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 16/06/2017)

Dilluns, 26

15:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 20/06/2017)

Dimarts, 27

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 20/06/2017)

Dimecres, 28

09:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/06/2017)

09:30h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/06/2017)

Dijous, 29

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/06/2017)