Agenda de Gemma Lienas Massot

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juny de 2021

Dimecres, 2

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/05/2021)

Divendres, 11

11:00h

Comissió d'Igualtat i Feminismes

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2021)

13:15h

Comissió de Cultura

Sessió constitutiva

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2021)

Dimecres, 16

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/06/2021)

Dimecres, 30

09:00h

Comissió d'Igualtat i Feminismes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/06/2021)