Agenda de Gemma Lienas Massot

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juliol de 2017

Dilluns, 3

15:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 28/06/2017)

Dimecres, 5

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/06/2017)

Dimarts, 11

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/07/2017)

Dimecres, 12

09:30h

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys

Sessió ordinària

Sala 6

(Aparició al web: 10/07/2017)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/07/2017)

Dijous, 13

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/07/2017)

Dimecres, 19

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/07/2017)

14:45h

Grup de Treball sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

(Desconvocat/ada: 28/07/2017)

15:30h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/07/2017)

Dijous, 20

10:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/07/2017)

Dimarts, 25

14:45h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/07/2017)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/07/2017)

Dimecres, 26

10:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/07/2017)