Agenda de Gemma Lienas Massot

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Maig de 2017

Dimecres, 3

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/04/2017)

12:30h

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys

Sessió constitutiva. 12:30 o en acabar la sessió de la CASF

Sala 4

(Aparició al web: 27/04/2017)

16:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/04/2017)

Dijous, 4

10:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/04/2017)

Dilluns, 8

15:30h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 03/05/2017)

Dimecres, 10

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/05/2017)

Dilluns, 15

15:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 09/05/2017)

Dimarts, 16

10:00h

11:00h

Reunió amb CCOO Gent Gran - Gemma Lienas

PARLAMENT

(Aparició al web: 11/05/2017)

12:00h

14:00h

REUNIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI

PARLAMENT

(Aparició al web: 11/05/2017)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/05/2017)

Dimecres, 17

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/05/2017)

Dijous, 18

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/05/2017)

Dimecres, 24

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 19/05/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 17/05/2017)

Dilluns, 29

15:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 25/05/2017)

Dimarts, 30

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/05/2017)

Dimecres, 31

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/05/2017)