Agenda de J. Lluís Salvadó Tenesa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juny de 2021

Dimecres, 2

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/05/2021)

Dijous, 3

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/06/2021)

Divendres, 11

10:45h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió constitutiva

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2021)

Dimecres, 16

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/06/2021)

Dimarts, 22

11:00h

Mesa de la Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 21/06/2021)

Dimarts, 29

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/06/2021)