Agenda de J. Lluís Salvadó Tenesa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Gener de 2022

Dimarts, 18

15:00h

Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/01/2022)

Dimecres, 19

15:15h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/01/2022)

Dimarts, 25

16:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària- Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/01/2022)