Agenda de J. Lluís Salvadó Tenesa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Novembre de 2024

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.