Agenda de J. Lluís Salvadó Tenesa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Febrer de 2019

Dimarts, 5

12:00h

14:00h

Reunió de Grup Parlamentari

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 05/02/2019)

Dimecres, 6

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 01/02/2019)

Dijous, 7

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/02/2019)

Dilluns, 11

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/02/2019)

Dimarts, 12

11:30h

12:30h

Reunió de Grup Parlamentari

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 11/02/2019)

Dimecres, 13

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/02/2019)

Dimarts, 19

12:30h

Reunió de Direcció del Grup Parlamentari Republicà

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 19/02/2019)

Dimecres, 27

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/02/2019)

15:15h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària. 15 minuts abans de reprendre la sessió plenària de la tarda.

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/02/2019)

Dijous, 28

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/02/2019)