Agenda de Marta Vilalta i Torres

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Març de 2021

Dimecres, 3

10:00h

Diputació Permanent

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/02/2021)

Divendres, 12

10:00h

Ple del Parlament

Sessió constitutiva

Auditori

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/03/2021)

Divendres, 26

09:10h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 25/03/2021)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Auditori

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/03/2021)

Dimarts, 30

10:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Auditori

Emissió en directe

(Aparició al web: 26/03/2021)