Agenda de Matías Alonso Ruiz

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Novembre de 2020

Dimarts, 3

15:15h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/10/2020)

Dimecres, 4

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/10/2020)

Dijous, 5

09:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/11/2020)

Dimarts, 10

15:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/11/2020)

Dimecres, 11

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/11/2020)

Dijous, 12

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/11/2020)

Divendres, 13

09:30h

Ponencia: Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya

Sessió constitutiva

Videoconferència

(Aparició al web: 09/11/2020)

09:45h

Ponencia: Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 09/11/2020)

Dimecres, 18

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/11/2020)

Dijous, 19

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/11/2020)

Dimarts, 24

15:00h

Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/11/2020)

Dimecres, 25

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/11/2020)

Dijous, 26

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/11/2020)