Agenda de Matías Alonso Ruiz

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Setembre de 2021

Dijous, 16

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/09/2021)

Dimecres, 22

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/09/2021)

Dimarts, 28

16:00h

Ple del Parlament

Sessió específica - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/09/2021)

Dijous, 30

18:30h

Ple del Parlament

Sessió específica En acabar la sessió plenària núm. 12

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 23/09/2021)