Agenda de Matías Alonso Ruiz

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Octubre de 2022

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.