Agenda d'I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2021

Dijous, 9

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/12/2021)

Divendres, 10

12:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 03/12/2021)