Agenda de Alfons Montserrat Esteller

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2020

Dimecres, 2

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/12/2020)

Dijous, 3

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/12/2020)

Dimecres, 9

10:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/12/2020)

10:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 04/12/2020)

Dijous, 10

10:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/12/2020)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/12/2020)

10:30h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/12/2020)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària (continuació)

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/12/2020)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària (continuació)

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/12/2020)

Dilluns, 14

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/12/2020)

Dimarts, 15

12:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/12/2020)

Dimecres, 16

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/12/2020)

Dijous, 17

09:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/12/2020)

Divendres, 18

08:45h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària. 15 minuts abans del començament del Ple

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/12/2020)

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/12/2020)