Agenda de Helena Bayo Delgado

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Octubre de 2021

Dimarts, 5

14:30h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2021)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/10/2021)

Dilluns, 18

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/10/2021)

Dimarts, 19

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/10/2021)

Dimarts, 26

12:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/10/2021)

Dimecres, 27

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 22/10/2021)