Agenda de Jordi Jordan Farnós

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juliol de 2022

Dissabte, 2

10:00h

13:00h

Consell Nacional de Catalunya en Comú

Mollet

(Aparició al web: 27/06/0022)

Dimarts, 5

10:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/06/2022)

12:30h

Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament

Sessió constitutiva. (o en acabar la sessió de la CE)

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/07/2022)

13:00h

14:30h

Reunió del grup parlamentari

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 07/07/0022)

Dimecres, 6

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/07/2022)

Dimarts, 12

15:00h

Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu

Sessió ordinària

Sala 10

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/07/2022)

Dimarts, 19

10:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/07/2022)

12:30h

Grup de Treball sobre l'Assetjament Escolar i el Ciberassetjament

Sessió ordinària (o en acabar la sessió de la Comissió d'Educació)

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/07/2022)

Dimecres, 20

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/07/2022)

Dijous, 28

11:30h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/07/2022)