Agenda de Maialen Fernández Cabezas

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2019

Dimarts, 3

14:50h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/12/2019)

Dimecres, 4

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/11/2019)

Dimarts, 10

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/12/2019)

Dimecres, 11

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/12/2019)

Dijous, 12

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/12/2019)

Divendres, 13

09:45h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/12/2019)

Dimarts, 17

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/12/2019)

Dimecres, 18

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/12/2019)

Dijous, 19

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/12/2019)