Agenda de Maialen Fernández Cabezas

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Setembre de 2019

Dimecres, 18

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/09/2019)

Dijous, 19

10:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/09/2019)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/09/2019)

Dimecres, 25

11:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/09/2019)

Dijous, 26

16:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/09/2019)