Agenda de Blanca Victoria Navarro Pacheco

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Novembre de 2019

Dilluns, 4

15:00h

Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 30/10/2019)

Dilluns, 11

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 07/11/2019)

Dimarts, 12

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/11/2019)

Dimecres, 13

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/11/2019)

Dilluns, 18

15:00h

Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 13/11/2019)

Dimarts, 19

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/11/2019)

Dimecres, 20

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/11/2019)

Dijous, 21

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/11/2019)

15:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/11/2019)

Dilluns, 25

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/11/2019)

Dimarts, 26

15:00h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/11/2019)

15:15h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/11/2019)

Dimecres, 27

09:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/11/2019)

Divendres, 29

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/11/2019)