Agenda de Elsa Artadi i Vila

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Setembre de 2024

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.