Agenda de Elsa Artadi i Vila

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Agost de 2021

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.