Agenda de Assumpta Escarp Gibert

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Setembre de 2019

Dimecres, 18

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 12/09/2019)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 16/09/2019)

Dijous, 19

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/09/2019)

15:00h

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 16/09/2019)

Dimecres, 25

09:30h

Reunió Plenaria Grup Parlamentari

Parlament

(Aparició al web: 23/09/2019)

11:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/09/2019)

Dijous, 26

16:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/09/2019)