Agenda de J. Lluís Salvadó Tenesa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Octubre de 2026

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.