Agenda de J. Lluís Salvadó Tenesa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2019

Dilluns, 2

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/11/2019)

Dimarts, 3

14:50h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/12/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/11/2019)

Dimarts, 10

13:00h

Reunió de Grup

Palau del Parlament

(Aparició al web: 09/12/2019)

Dimecres, 11

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/12/2019)

Dijous, 12

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/12/2019)

14:00h

Ponència: Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 05/12/2019)

Divendres, 13

09:06h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/12/2019)

09:45h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/12/2019)

Dimarts, 17

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/12/2019)

Dimecres, 18

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/12/2019)

Dijous, 19

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/12/2019)