Agenda de J. Lluís Salvadó Tenesa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Març de 2015

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.