Agenda de Marta Vilalta i Torres

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2019

Dilluns, 2

15:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dimecres, 4

09:30h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/11/2019)

Dimarts, 10

13:00h

Reunió de Grup

Palau del Parlament

(Aparició al web: 09/12/2019)

Dimecres, 11

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/12/2019)

Dijous, 12

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/12/2019)

Dilluns, 16

15:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 10/12/2019)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Palau del Parlament

(Aparició al web: 16/12/2019)

Dimarts, 17

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/12/2019)

Dimecres, 18

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/12/2019)

Dijous, 19

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/12/2019)