Historial de la composició: Diputació Permanent

Mesa

President
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretària primera
Secretari segon

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • Sr. Vidal Aragonés Chicharro (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 19/07/2018 (BOPC, 136)

  Substitueix a: Sra. Maria Sirvent Escrig

 • I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 21/11/2018 (BOPC, 212)

  Substitueix a: Excm. Sr. Xavier García Albiol

 • Excm. Sr. Xavier García Albiol

  Alta: 04/06/2018 (BOPC, 100)

  Baixa: 23/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

 • Excm. Sr. Xavier García Albiol

  Alta: 31/08/2018 (BOPC, 143)

  Substitueix a: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

  Baixa: 21/11/2018 (BOPC, 212)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

 • I. Sr. Santi Rodríguez i Serra (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 23/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: Excm. Sr. Xavier García Albiol

  Baixa: 31/08/2018 (BOPC, 143)

  Substituït/ïda per: Excm. Sr. Xavier García Albiol

 • Sra. Maria Sirvent Escrig (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 05/03/2018 (BOPC, 38)

  Baixa: 19/07/2018 (BOPC, 136)

  Substituït/ïda per: Sr. Vidal Aragonés Chicharro