Historial de la composició: Diputació Permanent

Mesa

President
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Vicepresident segon
Secretària primera
Secretari segon

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
 • I. Sra. Inés Arrimadas García

  Alta: 27/02/2018 (BOPC, 34)

  Baixa: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Susana Beltrán García

 • I. Sra. Inés Arrimadas García

  Alta: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substitueix a: I. Sra. Susana Beltrán García

  Baixa: 20/05/2019 (BOPC, 340)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Lorena Roldán Suárez

 • I. Sr. Martín Eusebio Barra López

  Alta: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: I. Sr. Fernando de Páramo Gómez

  Baixa: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jorge Soler González

 • I. Sra. Susana Beltrán García

  Alta: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: I. Sra. Inés Arrimadas García

  Baixa: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Inés Arrimadas García

 • I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Alta: 27/02/2018 (BOPC, 34)

  Baixa: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

 • I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Alta: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substitueix a: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Baixa: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

 • I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Alta: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substitueix a: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Baixa: 05/08/2020 (BOPC, 665)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

 • I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Alta: 11/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

 • I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

  Alta: 21/07/2020 (BOPC, 662)

  Substitueix a: I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

  Baixa: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

 • I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

  Alta: 05/08/2020 (BOPC, 665)

  Substitueix a: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Baixa: 07/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Sonia Sierra Infante

 • I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Alta: 27/02/2018 (BOPC, 34)

  Baixa: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

 • I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Alta: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substitueix a: I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

  Baixa: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Dimas Gragera Velaz

 • I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Alta: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substitueix a: I. Sr. Dimas Gragera Velaz

 • I. Sr. Dimas Gragera Velaz

  Alta: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substitueix a: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Baixa: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

 • I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Alta: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substitueix a: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Baixa: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

 • I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Alta: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substitueix a: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Baixa: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

 • I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Alta: 05/08/2020 (BOPC, 665)

  Substitueix a: I. Sra. Lorena Roldán Suárez

  Baixa: 11/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

 • I. Sr. Fernando de Páramo Gómez

  Alta: 27/02/2018 (BOPC, 34)

  Baixa: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Martín Eusebio Barra López

 • I. Sra. Lorena Roldán Suárez

  Alta: 05/06/2019 (BOPC, 358)

  Substitueix a: I. Sra. Inés Arrimadas García

  Baixa: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Sonia Sierra Infante

 • I. Sra. Lorena Roldán Suárez

  Alta: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substitueix a: I. Sra. Sonia Sierra Infante

  Baixa: 05/08/2020 (BOPC, 665)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

 • I. Sra. Lorena Roldán Suárez

  Alta: 11/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: I. Sra. Sonia Sierra Infante

 • I. Sra. Sonia Sierra Infante

  Alta: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substitueix a: I. Sra. Lorena Roldán Suárez

  Baixa: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Lorena Roldán Suárez

 • I. Sra. Sonia Sierra Infante

  Alta: 07/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

  Baixa: 11/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Lorena Roldán Suárez

 • I. Sr. Jorge Soler González

  Alta: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substitueix a: I. Sr. Martín Eusebio Barra López

 • I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

  Alta: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Baixa: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

 • I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

  Alta: 05/06/2019 (BOPC, 358)

  Substitueix a: I. Sr. José María Espejo-Saavedra Conesa

  Baixa: 21/07/2020 (BOPC, 662)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

 • I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

  Alta: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substitueix a: I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • Sr. Vidal Aragonés Chicharro (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 19/07/2018 (BOPC, 136)

  Substitueix a: Sra. Maria Sirvent Escrig

  Baixa: 10/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: Sra. Maria Sirvent Escrig

 • I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 21/11/2018 (BOPC, 212)

  Baixa: 10/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Daniel Serrano Coronado

 • I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 03/09/2020 (BOPC, 676)

  Substitueix a: I. Sr. Daniel Serrano Coronado

 • Excm. Sr. Xavier García Albiol

  Alta: 04/06/2018 (BOPC, 100)

  Baixa: 23/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

 • Excm. Sr. Xavier García Albiol

  Alta: 31/08/2018 (BOPC, 143)

  Substitueix a: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

  Baixa: 21/11/2018 (BOPC, 212)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

 • I. Sr. Santi Rodríguez i Serra (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 23/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: Excm. Sr. Xavier García Albiol

  Baixa: 31/08/2018 (BOPC, 143)

  Substituït/ïda per: Excm. Sr. Xavier García Albiol

 • I. Sr. Daniel Serrano Coronado (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 10/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

  Baixa: 03/09/2020 (BOPC, 676)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

 • Sra. Maria Sirvent Escrig (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 05/03/2018 (BOPC, 38)

  Baixa: 19/07/2018 (BOPC, 136)

  Substituït/ïda per: Sr. Vidal Aragonés Chicharro

 • Sra. Maria Sirvent Escrig (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 10/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: Sr. Vidal Aragonés Chicharro