Historial de la composició: Diputació Permanent

Mesa

Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretària primera
Secretari segon

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

President
  • M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió

    Alta: 17/01/2018 (BOPC, 1)