Tramitacions en curs: Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Anterior

Pàgina 2 de 2

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cooperació amb els propietaris d'explotacions agràries i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis de la col·laboració amb altres administracions i ens per a lluitar contra la vespa asiàtica

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pronòstic respecte al control de la plaga de la vespa asiàtica

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'avaluació de les mesures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost destinat a lluitar contra la vespa asiàtica

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre l'apicultura i la biodiversitat

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions empreses contra la tuberculosi bovina

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els mètodes que s'usaran per a la preservació de les gorgònies en els projectes Miticap i Rescap són supervisats per tècnics especialistes

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració i el grau d'implicació del sector pesquer en els projectes Miticap i Rescap

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com els projectes Miticap i Rescap interfereixen en el compliment de la resolució relativa a l'extracció de corall a la costa gironina

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les autoritats del Parc Natural del Cap de Creus han emès algun informe tècnic amb relació als projectes Miticap i Rescap

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entitats públiques que participen en els projectes Miticap i Rescap

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat d'incrementar el pressupost per a prevenir els incendis forestals pel que fa a les franges perimetrals de les urbanitzacions

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a incrementar la superfície tractada de les franges perimetrals de les urbanitzacions

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració tècnica de la incidència dels ajuts en l'estat de conservació de les franges perimetrals i els resultats relatius als incendis

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la superfície forestal que preveu condicionar per a prevenir els incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge que representen els ajuts per a finançar les actuacions de prevenció d'incendis sobre el total de les actuacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'avaluació de la incidència de la creació dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès) en la regulació i reducció de riscos

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de creació d'òrgans de coordinació de la caça

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'origen i la captura dels animals que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els riscos de la presència d'animals al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2014

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2015

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2016

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2017

Anterior

Pàgina 2 de 2

Cerca bàsica dins d'aquesta secció