Tramitacions en curs: Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Pàgina 1 de 1

  • Sol·licitud de compareixença de Bill Bowring, professor de dret a l'Escola de Dret Birkbeck, de la Universitat de Londres, davant la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics perquè informi sobre la seva trajectòria professional i acadèmica en la defensa dels drets civils i polítics en l'àmbit internacional

  • Compareixença de Jordi Palou-Loverdos, advocat acreditat a la Cort Penal Internacional i mediador de conflictes, davant la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

  • Compareixença de Miquel Ramos, periodista, músic i membre del Grup d'Investigació sobre Crims d'Odi, davant la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció