Tramitacions closes: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Pàgina 1 de 3

Següent

 • Compareixença en ponència de Francesc Xavier Sans Serra, director de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència de Josep Maria Mallarach, consultor ambiental, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Secció Sindical d'Agents Rurals de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de l'Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de Catalunya al comitè d'empresa de la Direcció General de Medi Natural amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència de Josep Germain, en representació de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència de Joandomènec Ros i Aragonès, catedràtic de la Universitat de Barcelona i president del Consell de Protecció de la Natura, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Societat Catalana d'Educació Ambiental amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència de Llorenç Planagumà Guàrdia, coordinador tècnic del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència de Joan Real, director de l'Equip de Biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència de Jordi Sargatal Vicens, ornitòleg i naturalista, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència de Martí Boada i Juncà, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Xarxa per a la Conservació de la Natura amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència de Marià Martí Viudes, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació dels presidents dels parcs naturals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de Conservació.cat amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació del Centre de la Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers de Forests a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els motius pels quals l'Agència Catalana de l'Aigua no va autoritzar l'obertura de les comportes dels embassaments del Ter davant els anuncis de fortes tempestes

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els efectes en el Besòs de l'incendi de l'empresa Derpin de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adoptades en l'incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'afectació dels vessaments al riu Besòs originats per l'incendi al centre Darpin de l'empresa Ditecsa, de Montornès del Vallès, l'11 de desembre de 2019 i les mesures previstes per a reparar els danys

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la gestió dels llits dels rius davant els episodis de fortes pluges

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el manteniment de torrents i rieres que fa l'Agència Catalana de l'Aigua

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla de sequera de la Generalitat de Catalunya

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els motius pels quals la Generalitat ha renunciat a assumir la representació de les comunitats autònomes als consells de ministres de la Unió Europea en el primer semestre del 2019

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l'empresa Acciona per la resolució del contracte d'Aigües Ter Llobregat

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics dl retorn de la concessió d'Aigües Ter Llobregat

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'Aigües Ter Llobregat

 • Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adoptades pel Departament per a fer front a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19

 • Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l'empresa Acciona per la resolució del contracte d'Aigües Ter Llobregat

 • Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'Aigües Ter Llobregat

 • Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'Aigües Ter Llobregat

 • Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del seu departament

 • Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió de l'emergència causada pel temporal Gloria

Pàgina 1 de 3

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció