Tramitacions closes: Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pàgina 1 de 2

Següent

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Sommeliers amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'Albert Hereu Marés, director de l'Institut Català del Suro, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Conca de Barberà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Vinícola de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Institut Català de la Vinya i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Institut del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana d'Enòlegs - Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Compareixença en ponència d'una representació de Boscat - Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Compareixença en ponència d'una representació del Centre de la Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació d'Empresaris Agraris amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Institut Agrari Català Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Compareixença en ponència d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Compareixença en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre les accions per a fer front a la crisi del sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el grau de compliment del Pla de regadius 2008-2020

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els ajuts de la política agrària comuna i la manca de pagament a l'octubre de l'avançament del 50%

 • Sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la proposta de nova política agrària comuna

 • Sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els objectius i les actuacions del seu departament

 • Sol·licitud de compareixença d'Isabel Vidal, cap de la sectorial de la vinya i el vi dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la Denominació d'Origen Cava

 • Sol·licitud de compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la Denominació d'Origen Cava

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa Regional dels Grups d'Acció Local Leader de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la tasca que fan els grups d'acció local per al desenvolupament rural dels territoris i perquè presenti la Declaració de la Seu

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de Salvem lo Montsià davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les accions i activitats dutes a terme amb relació a les oliveres centenàries i mil·lenàries

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caça davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació del sector i la problemàtica de la caça d'ocells

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les activitats de l'Associació

 • Sol·licitud de compareixença de Josep Usall, director general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè presenti les estratègies de l'Institut

Pàgina 1 de 2

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció